Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Periaatteet koherenssin mahdollistajana oikeusnormien systematisoinnissa ja tulkinnassa

Toivonen, Outi

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastelun kohteena ovat ensinnäkin lokaalinen ja totaalinen koherenssi. Tässä yhteydessä sivutaan oikeudenalaluokittelua. Konkreettisena esimerkkinä oikeudenalakohtaisesta koherenssista otetaan esille vero-oikeus, jossa myös periaatteilla on merkitystä, vaikka tulkinta on sääntölähtöistä. Yleisesti ottaen periaatteilla on erilainen merkitys eri oikeudenaloilla. Sen jälkeen tarkastellaan periaatteiden merkitystä oikeudellisen koherenssin mahdollistajana sekä periaatteita oikeusnormien systematisoinnissa ja tulkinnassa. Erityisesti systematisoinnin kannalta oikeusnormien jako oikeusperiaatteisiin ja -sääntöihin on perusteltua, vaikka periaatteen ja säännön erottelu ei ole yksiselitteistä. Kuten tunnettua, periaatteet saavat hiukan erilaisen painotuksen käytännön ratkaisutoiminnassa säädännäisessä ja common law -oikeudessa. Tältä osin käsitellään periaatteiden merkitystä tuomarin ratkaisuharkinnassa. Laintulkinta perustuu oikeusnormien systematisointiin ja tätä kautta periaatteet ohjaavat myös tuomarin ratkaisuharkintaa, vaikka periaatteilla on monesti suurempi painoarvo oikeusnormien systematisoinnissa kuin tulkinnassa. (ET)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aiemmin teoksessa Yritys, omistaja ja verotus – juhlajulkaisu Seppo Penttilälle

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.