Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tappioita koskeva poikkeuslupamenettely valtiontukiratkaisun jälkeen

Nuotio, Vesa-Pekka

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, miten uudet KHO:n päätökset vaikuttavat menettelyyn, jossa tappiollinen yhteisö tai elinkeinoyhtymä hakee lupaa omistajanvaihdoksen tapahtumishetken verovuodelta ja aiemmilta verovuosilta vahvistettujen tappioiden vähentämiseen. TVL 122 §:n 3 momentin nojalla Verohallinto voi myöntää luvan erityisistä syistä, milloin se yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta on tarpeen. TVL 122 §:n 3 momentissa ei ole tarkkarajaisesti säädetty, millaiset olosuhteet voisivat muodostaa lainkohdassa tarkoitetun erityisen syyn. Ennen lupamenettelyn valtiontukiluonnetta koskevien ratkaisujen antamista menettelyn ongelmana on ollut, onko lupaviranomaisen harkintavaltaa rajoitettu niin, ettei menettelyä voida katsoa valikoivaksi. (ET)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aiemmin teoksessa Yritys, omistaja ja verotus – juhlajulkaisu Seppo Penttilälle

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.