Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Siirtohinnoitteluoikaisun edellytykset ja OECD:n ohjeet

Lehtonen, Asko

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään julkisessa keskustelussakin huomiota herättäneen verotusmenettelylain (VML) 31 §:ssä tarkoitetun siirtohinnoitteluoikaisun soveltamisedellytyksiä ja
OECD:n ohjeiden merkitystä soveltamisedellytysten tulkinnassa. Artikkelissa todetaan, että VML 31 §:n sanamuodosta ja lainsäädäntöaineistosta ei ilmene miltään osin, että VML 31 §:n säännös olisi tarkoitettu veron kiertämistä koskevaksi yleislausekkeeksi samalla tapaa kuin VML 28 §:n säännökset.
Siirtohinnoitteluoikaisua koskevassa soveltamistilanteessa on kysymys verovelvollisen ja verotuksen toimittajan tai veronsaajan edustajan välillä vallitsevasta arvostuserimielisyydestä
markkinaehtoperiaatteen mukaisen käyvän hinnan tai muun hyväksyttävän vastikkeen määrästä toisiinsa etuyhteydessä olevien osapuolten tekemän liiketoimen hinnoittelussa. OECD:n ohjeisiin tukeutuen VML 31 §:n säännöstä ei voida muuttaa veron kiertämistä koskevaksi yleislausekkeeksi, koska OECD:n ohjeita ei hyväksytä eduskunnan lainsäädäntötoimilla ja koska OECD:n ohjeet eivät
ole oikeudellisesti sitovia Suomessa. (ET)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aiemmin teoksessa Yritys, omistaja ja verotus – juhlajulkaisu Seppo Penttilälle

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.