Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sääntelyharkinnasta

Kulla, Heikki

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksessa käsitellään sääntelyharkintaa, joka tarkoittaa valvovalle viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa sääntelyasioissa. Käsiteltäviä asioita ovat hallinnollisen harkinnan yleinen sisältö ja harkinnan lajit, sääntelyharkinnan tyypilliset piirteet ja merkitys, lainsäädäntö sekä lainkäyttökontrolli ja sen ulottuvuus. Sääntelyharkintaan ei ole kotimaisessa juridiikassa kiinnitetty sellaista huomiota kuin
esimerkiksi Saksan oikeusjärjestelmässä. Doktriinin avoimuudesta huolimatta arvioinnin lähtökohdat ovat yleensä olleet yhdensuuntaisia. Tämä on osaltaan johtunut niistä vakiintuneista käsityksistä, jotka koskevat joustavia oikeusnormien soveltamista ja hallinnollista harkintaratkaisua. Lainkäyttökontrolli ulottuu laajasti sääntelyharkintaan. Suomessa ei ole oikeussystemaattisesti painotettu hallintoviranomaisen toimivaltaa ratkaista lopullisesti sääntelyharkintaan kuuluva asia; tosin myös kotimaisissa oikeustapauksissa on yleensä lähtökohtana sääntelyviranomaisen lakiin perustuva harkintavalta. Kuitenkin harkintavalta on kaventunut merkittävästi sen vuoksi, että myös korkein hallinto-oikeus on ottanut arvioitavakseen noiden perusteiden virheettömyyden, tarvittaessa kuulemalla asiantuntevia todistajia suullisessa käsittelyssä. Siten tilannetta on arvioitu pikemminkin joustavan oikeusnormin soveltamisena kuin harkinnanvaraisena seuraamusvalintana.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Iura novit curia – Juhlakirja Veijo Tarukannel 60 vuotta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.