Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Hallintopäätöksen perusteluiden riittävyys muutoksenhaun näkökulmasta

Jukarainen, Heikki

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa selvitetään, että hallintopäätöksen perustelujen riittävyys tuomioistuimen näkökulmasta on ratkaistava yksittäistapauksittain. Asianosaisen oikeusturvanäkökohta on ensisijainen lähtökohta. Silloin kun tuomioistuin joutuu ratkaisemaan asiaa, jossa on useampia kuin yksi yksityinen asianosainen ja heillä on toisensa kanssa vastakkaisia vaatimuksia, päätöksen perustelujen riittävyys on
erityinen ongelma. Se, että tuomioistuin pyrkii ratkaisemaan
lopullisesti vireille tulleen asian aineellisen kysymyksen aina, kun siihen on mahdollisuus, lienee kaikkien oikeusturvan kannalta parasta. Hallintolain hallintoviranomaiselle antamaa selvittämisvelvollisuutta ja päätöksen perustelemisvelvollisuutta
on tulkittava kokonaisuutena. Myös hallintotuomioistuimen
velvollisuus selvittää asia ja päätöksen sisältöä koskeva hallintolainkäyttölain 51 §:n säännös puolestaan muodostavat yhdessä luettavan kokonaisuuden. Hallinnon ja tuomioistuinten selvitys- ja tutkimisvalta eivät ole samanlaisia tai sama asia. Oikeuskäytännössä tuomioistuimet joskus ”paikkaavat”
hallintoviranomaisten puutteellisia perusteluja oman prosessijohtonsa keinoin. Muutoksenhakijan kokema oikeusturvan puuttuminen riittämättömien perustelujen vuoksi ei aina johda päätöksen kumoamiseen ja palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi,
vaikka sekin voisi olla perusteltu lähtökohta tuomioistuimesta oikeusturvaa hakevan kannalta.

    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Iura novit curia – Juhlakirja Veijo Tarukannel 60 vuotta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.