Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kolmannen maan kansalaisen laittoman oleskelun ja siihen liittyvän luvattoman työnteon ja työn teettämisen rikosoikeudellinen suhde

Kallio, Heikki

Artikkelit , Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 29.1.2014

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään kolmannen maan kansalaisen laittomaan oleskeluun perustuvaa luvatonta työntekoa sekä työntekijä- että työnantajanäkökulmasta ja sitä, miten siihen on rikosoikeudellisesti suhtauduttava. Keskiössä ovat ulkomaalaislain rangaistusuhkan sisältävät ja rikoslain asiaa koskevat pykälät. Laittomaan oleskeluun perustuvan luvattoman työnteon kannalta yhtenä keskeisenä seikkana on kysymys siitä, onko laittomasti oleskeleva ja töitä tekevä ulkomaalainen tuomittava erikseen sekä laittomasta oleskelusta että luvattomasta työnteosta vai kattaako toisen rikossäännöksen soveltaminen myös toisen rangaistussäännöksen vääryyden. Vastaavalla tavalla voidaan kysyä, onko työnantaja vastuussa ainoastaan laittomasti oleskelevan ulkomaalaisen palveluksessa pitämisestä vai voidaanko hänen syykseen lukea myös avunanto tai yllytys ulkomaalaisen laittomaan oleskeluun. Edellä esitettyjen kysymysten lisäksi artikkelissa selvitetään: 1) käsitteen laiton oleskelu erilaiset merkityssisällöt, 2) laittoman oleskelun merkityssisältö luvattomaan työntekoon liittyvien rikossäännösten kohdalla sekä se, 3) millä perusteella laittomasti maassa oleskelevan ulkomaalaisen työntekoa on pidettävä RL 47:6 a §:ssä ja UlkL 185.1,2 ja 186.1,1 §:ssä tarkoitettuna oikeudettomana eli luvattomana ansiotyöntekona.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2014/2

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.