Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Rikesakko – nykyisen ja tulevan sääntelyn vertailua

Rautio, Jaakko

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa pyritään valaisemaan olennaisimpia eroja nykyisen ja tulevan rikesakkosääntelyn välillä. Voimassa olevan lain mukaan rikesakko on lievin yleinen rangaistuslaji (RL 6:1.1), joka on otettu osaksi seuraamusjärjestelmää vuonna 1983. Rikesakko on käytännössä vaihtoehto sakkorangaistukselle. Voimassa olevia tuomioistuimen ulkopuolisia summaarisia menettelyjä tullaan korvaamaan yhdellä uudella menettelyllä, josta säädetään sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa (754/2010). Voimaan tuleva laki ei olennaisesti muuta rikesakon asemaa rangaistuksena.
Edelleenkin rikesakko toimii tietyn rikoksen rangaistuksena vain, jos niin on erikseen säädetty. Vaikka uudistuksen keskeisimpänä osana voidaan pitää menettelylainsäädännön uudistamista, samassa yhteydessä tehtiin myös huomion arvoisia muutoksia. Esiin voidaan nostaa ensinnäkin se, että jos teko on rikesakkorikkomus, siitä ei voida tuomita muuta rangaistusta kuin rikesakko, paitsi jos teko täyttää toisen tunnusmerkistön. Lähtökohtaisesti sakkovaihtoehto ei ole enää jatkossa käytettävissä. Toinen huomattava muutos nykytilaan verrattuna on se, että jatkossa rikesakko voidaan paitsi määrätä uudessa summaarisessa menettelyssä, myös tuomita tuomioistuimessa. Lisäksi tulevan lain mukaan useammasta rikesakosta määrätään pääsääntöisesti yhteinen rikesakkorangaistus.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Rikoksesta rangaistukseen – Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952 – 26/8 – 2012

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.