Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Suhteellisuusperiaate uuden esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 4 §:ssä

Launiala, Mika

Artikkelit 12.8.2013, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Suhteellisuusperiaate määritellään oikeuskirjallisuudessa yleensä siten, että viranomaisen käyttämien keinojen ja niillä aiheutettavien haittojen on oltava oikeassa, puolustettavassa tai järkevässä suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden. Tämän artikkelin tutkimuskohteena on esitutkintalain 4 luvun 4 §:n suhteellisuusperiaate. Eräs artikkelin tutkimuskysymys koskee suhteellisuusperiaatteen suhdetta rikosprosessin funktioihin ja muihin esitutkintaperiaatteisiin. Toisena tutkimuskysymyksenä tarkastellaan sitä, mikä on esitutkintalain, poliisilain ja pakkokeinolain suhteellisuusperiaatteen sisältävien säännösten keskinäinen etusijajärjestys konkreettisessa lainsoveltamistilanteessa. Artikkelissa tarkastellaan myös sitä, mitä esitutkintalain 4 luvun 4 §:n käsitteet tarkoittavat ja miten ne vaikuttavat suhteellisuusperiaatteen soveltamisessa. Lisäksi artikkelissa pohditaan, tarkoittaako puolustettava suhde oikeasuhtaisuutta siinä mielessä, että se määrittelee viranomaisen toiminnalle sekä ylä- että alarajan, vai onko kysymys yksinomaan ylärajan asettamisesta, jolloin kyse on pelkästään kohtuuttoman toimenpiteen kiellosta.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2013/23

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.