Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Verotusta koskevan oikeudenkäynnin viivästyminen ja sen hyvittäminen

Räbinä, Timo

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 14.6.2013

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan niitä oikeussuojakeinoja, joita verovelvollisella on käytettävissään, kun verotusta koskeva oikeudenkäynti viivästyy. Tarkastelun kohteena ovat oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain mukainen hyvitysmenettely sekä hallintolainkäyttölain 53 a §:ssä säädetty hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen lieventäminen viivästyneen käsittelyn johdosta. Nämä sääntelyt muodostavat yhdessä EIS:n tarkoittamat tehokkaat oikeussuojakeinot. Verotusta koskevissa oikeudenkäynneissä on ollut vuoden 2010 alusta
mahdollisuus lieventää veronkorotusta tai muuta vastaavaa hallinnollista taloudellista seuraamusta HLL 53 a §:n nojalla. Kesäkuusta 2013 on tämän lisäksi mahdollisuus suorittaa hyvityslain mukainen hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisen johdosta. Viivästymistä koskevat sääntelyt edistävät sellaisten
toimintatapojen kehittymistä, joilla voidaan ehkäistä ylipitkiä käsittelyaikoja. "Riskiryhmiin" kuuluvat tapaukset ovat verotuksessa ensinnäkin laajat verotarkastustapaukset, joissa on kyse useista verovelvollisista, useista verolajeista, vaikeista näyttökysymyksistä ja joihin vielä liittyy rikosoikeudellisia seuraamuksia ja niitä koskevia oikeudenkäyntejä. Toisen riskialttiin asiaryhmän muodostavat oikeudellisesti tulkinnanvaraiset tapaukset.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aiemmin teoksessa Vero ja finanssi – Juhlakirja Matti Myrsky 60 vuotta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.