Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Viestinnän tunnistamistietojen säilytys ja käyttö rikostutkinnan ja siviilitiedustelun tarpeisiin EUTI:n oikeuskäytännön valossa

Kokko, Saara

Acta Legis Turkuensia 2016–2017 s. 180
25.4.2019
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 31.12.2017

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan, minkälaisia reunaehtoja EUTI on asettanut tunnistamistietojen säilyttämistä ja käyttämistä koskevalle lainsäädännölle. Tarkastelun kohteina ovat tuomiot C-293/12 – Digital Rights Ireland ja Seitlinger ym. (DRI-tuomio) sekä C–203/15 – Tele2 Sverige ja Watson ym. (Tele2 Sverige ja Watson -tuomio), joita voidaan pitää artikkelin aihepiirin kannalta keskeisinä ennakkotapauksina. Oikeustapausten kautta päästään käsiksi varsinaiseen tutkimuskysymykseen, joka on: Miten DRI- ja Tele2 Sverige ja Watson -tuomioissa muodostetut tunnistamistietojen säilyttämistä ja käyttämistä koskevan lainsäädännön reunaehdot suhteutuvat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 §:ään nykyisellään ja kun otetaan huomioon muutos, jonka esitetty siviilitiedustelulainsäädäntö toisi pykälän soveltamisalaan? (Edilex-toimitus) Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin teoksessa Acta Legis Turkuensia 2016–2017 sivuilla 180–212.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aiemmin teoksessa Acta Legis Turkuensia 2016–2017

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.