Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sukupuolisyrjintä ja poliittisuus kunnallisessa virantäytössä – oikeustapausanalyysi KHO 2013:46

Karhu, Henna

Acta Legis Turkuensia 2015
18.3.2016
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 18.3.2016

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee vuosikirjaratkaisua KHO 2013:46 ja erityisesti ratkaisun otsikossa esille tulevia relevantteja oikeuskysymyksiä. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2013:46 koski
kunnallista virkavaalia. Tapauksessa Lapin liiton hallitus oli yksimielisesti valinnut kehittämisjohtajan virkaan miehen, joka myös toimi aktiivisesti politiikassa. Kaksi poliittisesti sitoutumatonta naishakijaa esitti oikaisuvaatimuksen. KHO:n näkemyksen mukaan työhön valitun henkilön yhteiskuntapoliittinen työkokemus ei ollut syrjintäolettaman kumoava tekijä. Näin ollen Lapin liiton hallituksen päätökset olivat lainvastaisia. Artikkeli rakentuu niin, että aluksi esitellään yhdenvertaisuus perusoikeutena ja ihmisoikeutena, sekä lain tasolla. Samassa yhteydessä perehdytään sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja sukupuolisyrjintään. Tämän jälkeen luodaan katsaus hallinnon lainalaisuuteen ja hyvän hallinnon perusteisiin. Kolmannessa pääluvussa käsitellään kunnalliseen virantäyttöön liittyviä piirteitä ja poliittisia virkanimityksiä. Lopuksi arvioidaan kokoavasti tapauksessa esiintynyttä syrjintää ja aivan viimeiseksi esitetään yhteenveto tehdyistä havainnoista.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Acta Legis Turkuensia 2015

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.