Muistilistalla
sivuja
0
Tulosta

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990

Hallinnonala: Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys: HE 46/1989
Voimassa: 1.1.1991 -

Vireillä olevat hallituksen esitykset

  • HE 333/2014(liittyy muutossäädökseen 785/1992)
    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n, perusopetuslain 40 §:n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n, lukiolain 32 §:n, yliopistolain 90 a §:n, ammattikorkeakoululain 65 §:n, nuorisolain, pelastuslain 86 §:n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Kumonnut säädökset

  • 426/1964
  • Laki yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

  • HE 46/1989
    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisestä terveydenhuollosta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
    Hyväksytty muutettuna 152/1990

Muutossäädöksiin liittyvät