Muistilistalla
sivuja
0
Tulosta

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990

Hallinnonala: Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys: HE 46/1989
Voimassa: 1.1.1991 -

Vireillä olevat hallituksen esitykset

  • HE 185/2014Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
  • HE 185/2014(liittyy muutossäädökseen 785/1992)Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Kumonnut säädökset

  • 426/1964
  • Laki yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

  • HE 46/1989
    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisestä terveydenhuollosta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
    Hyväksytty muutettuna 152/1990

Muutossäädöksiin liittyvät