Muistilistalla
sivuja
0
Tulosta

Kalastuslaki 286/1982KalL, KalastusL

Hallinnonala: Maa- ja metsätalousministeriö
Hallituksen esitys: HE 214/1980
Antopäivä: 16.4.1982
Voimassa: 1.1.1983 -

Vireillä olevat hallituksen esitykset

 • HE 192/2014Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • HE 353/2014Hallituksen esitys eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Kumonnut säädökset

 • 322/1953
 • Asetus valtion yksityisten kalastusten käyttämisestä ja kalastamisesta valtiolle kuuluvissa kalavesissä
 • 695/1951
 • Asetus kalastuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • 503/1951
 • Kalastuslaki

Käännökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämä säädös muuttaa seuraavia säädöksiä

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 214/1980
  Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslainsäädännön uudistamisesta.
  Hyväksytty 286/1982

Muutossäädöksiin liittyvät